เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อดอยากมากขึ้น

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อดอยากมากขึ้น

สิงคโปร์: เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่แปลกประหลาด ในขณะที่ชนกลุ่มน้อยจำนวนน้อยเพลิดเพลินกับความอุดมสมบูรณ์ทางวัตถุและตั้งตารอการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่และการท่องเที่ยวในอวกาศ สัดส่วนประชากรโลกที่มากขึ้นต้องเผชิญกับความอดอยากและความไม่มั่นคงทางอาหารเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และความขัดแย้งต่างๆ โลกจึงเลวร้ายยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาในแง่ของการขจัดความอดอยาก ประมาณร้อยละ 

10 ของประชากรโลก หรือประมาณ 768 ล้านคน

 เผชิญกับความอดอยากและภาวะทุพโภชนาการในปี 2563 และคาดว่าจะมีคนมากกว่า 750,000 คนเผชิญกับความอดอยากและเสียชีวิตในปี 2565

จากแนวโน้มปัจจุบัน โลกจะยังต่ำกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 2 (SDG2) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบรรลุ “ความหิวโหยเป็นศูนย์” ภายในปี 2573

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 7.3 ของประชากรในภูมิภาคนี้ขาดสารอาหาร ขณะที่ร้อยละ 18.8 เผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารในระดับปานกลางหรือรุนแรงในปี 2563 ในปี 2563 ร้อยละ 27.4 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจนและ พื้นที่ชนบท – ได้รับผลกระทบจากการเติบโตที่แคระแกรน

รายงานเมื่อเร็วๆ นี้เสนอว่า มีความคืบหน้าที่สำคัญในประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารและภาวะทุพโภชนาการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่จำเป็นต้องมีการลงทุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นและการขยายขนาดของโปรแกรมโภชนาการ

หากอาเซียน คือการบรรลุเป้าหมายด้านโภชนาการทั่วโลกของ SDG2 และ 2025

ผู้ที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนจาก HEADWINDS

ความมั่นคงทางอาหารครอบคลุมมากกว่าแค่ปริมาณอาหารที่มีอยู่ คำจำกัดความยังรวมถึงความสามารถของผู้คนในการซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในปริมาณที่เพียงพอ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การระบาดใหญ่และสงครามในยูเครนทำให้ห่วงโซ่อุปทานอาหารหยุดชะงักอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ราคาสูงขึ้น การหยุดชะงักดังกล่าวรวมถึงการลดลงของอุปทานแรงงานเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเริ่มคลี่คลายลง และการหยุดชะงักในการขนส่งอาหารเกษตร

โฆษณา

คนขับมอเตอร์ไซค์แบกกระสอบข้าวไว้เบาะหลังไปตลาดในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 (AP Photo/Heng Sinith)

นอกจากนี้ เกือบ 3 ใน 4 ของครัวเรือนในอาเซียนประสบปัญหารายได้ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาด ทั้งหมดนี้ส่งผลเสียต่อความสามารถในการซื้ออาหารที่เพียงพอของผู้คน

ผู้ที่ยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับแรงกระเพื่อมจากกระแสลมเหล่านี้มากที่สุด แดกดันในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ยกตัวเองว่าเป็น “ครัวของโลก” คนไทยเกือบร้อยละ 30 ประสบปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารในระดับปานกลางหรือรุนแรงระหว่างปี 2561-2563 เทียบกับประมาณร้อยละ 15 ระหว่างปี 2557-2559

นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าอัตราเงินเฟ้อของราคาอาหารและการลดรายได้ทำให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในประเทศต่างๆ เช่น ลาว มาเลเซีย และกัมพูชาต้องบริโภคอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขยายความไม่มั่นคงทางอาหาร

ความพยายามที่จะจัดการกับความอดอยากและภาวะทุพโภชนาการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์และขยายปัจจัยขับเคลื่อนหลักอื่นๆ ของความไม่มั่นคงทางอาหาร เช่

credit :pastorsermontv.com
cervantesdospuntocero.com
discountgenericcialis.com
howcancerchangedmylife.com
parkerhousewallace.com
happyveteransdayquotespoems.com
casaruralcanserta.com
lesznoczujebluesa.com
kerrjoycetextiles.com
forestryservicerecord.com